Búa rung thủy lực

Ảnh đại diện Tên sản phẩm / Giá Model/serial Mô tả Ghi chú
Búa phá đá, Búa Thủy lực Hàn Quốc
Giá :Vui lòng liên hệ
H V, H /VO/VI

.Sản phẩm được sản xuất tại Hàn Quốc, được phân phối bởi công ty TNHH Bình Lợi tại Việt Nam