Hyundai Robex 5000LC-7 Excavator ,Year: 2007

Thông số / Parameter Đơn vị / Unit Số liệu / Metrics
Weight Kg 48800
Bucket's capacity m3 2.2
Maker   Hyundai
Dimension Mm 12450 x 3340 x 3970
Max dumping clearance Mm 10900
Max digging reach mm 6630
Engine   QSM11-C
Output of engine kw/rpm 283,7/1900
Giá: 
Liên hệ
Chia sẻ: 

Sản phẩm liên quan