Mitsubishi MG230 Motor Grader

Thông số / Parameter Đơn vị / Unit Số liệu / Metrics
Weight Kg 9360
Dimension  mm 7325 x 2165 x 2730
Maker   Mitsubishi 
Blade  Mm 310 x 3100
Turning radius  Mm 6000
Engine   C6D34-TE
Output of engine kW/rpm 85,5/2500
Giá: 
Contact us
Chia sẻ: 

Sản phẩm liên quan