Hyundai Robex 555W-7 Excavator, Year 2008 From Korea

Thông số / Parameter Đơn vị / Unit Số liệu / Metrics
Weight Kg 5600
Bucket's capacity m3 0.15-0,3
Maker   Hyundai
Dimension Mm 6100 x 1925 x 2850
Max reach ground Mm 6100
Max digging reach mm 4340
Engine   4TNV94L
output of engine kw/rpm 41/2400
Mô tả: 

.

Giá: 
Contact us
Chia sẻ: 

Sản phẩm liên quan