Kawasaki 70ZIV-2, S/N: 70J1-7675 in stock

Thông số / Parameter Đơn vị / Unit Số liệu / Metrics
Weight Kg 13040
Bucket capacity  m3 2,4
Maker   Kawasaki
Dimension Mm 7440 x 2585 x 3335
Hinge Pin - Max height Mm 3780
engine    B5.9-C
output of engine kW/rpm 119,4/2400
Mô tả: 

.

Giá: 
Contact us
Chia sẻ: 

Sản phẩm liên quan