Hyundai Robex 3600LC-7 Excavator, Year: 2007

Thông số / Parameter Đơn vị / Unit Số liệu / Metrics
Weight Kg 36100
Bucket's capacity m3 1.7
Maker   Hyundai
Dimension Mm 11240 x 3340 x 3700
Max dumping clearance Mm 10490 
Max digging reach mm 6800
Engine    QSC.3-C
output's of engine Kw/rpm 194,7/1900
Giá: 
Contact us
Chia sẻ: 

Sản phẩm liên quan