Caterpillar Model: 936E Wheel loader in stock

Thông số / Parameter Đơn vị / Unit Số liệu / Metrics
Weight Kg 12295
Bucket Capacity m3 2,1
Maker   Caterpilla 
Dimension Mm 7060 x 2570 x 3370
Width Bucket mm 2664

Hinge Pin - Max Height

Mn 3840
Engine   Diesel, 3304

Gross Power

kW 101
Giá: 
Contact us
Chia sẻ: 

Sản phẩm liên quan